Twitter Facebook Youtube Subscribe
Domů » Články » Historie » ZBOROV – EMOCE I NOSTALGIE

ZBOROV – EMOCE I NOSTALGIE

Autor František Laudát

V neděli 2. července uplynulo přesně 100 let od bitvy u ukrajinského městečka Zborova. Tehdy se proti přesile rakousko-uherské armády postavily nově formované československé jednotky. Svojí odvahou zaskočily nejen velitele rozpadající se ruské armády, na jejíž straně bojovaly, ale i početnějšího protivníka. Tragickým rozměrem bitvy byla skutečnost, že na obou stranách proti sobě stáli Češi. Otec střílel po synovi, bratr po bratrovi. Samozřejmě, pokud se rozhodnete toto pro nás zdánlivě odlehlé místo navštívit, budete ho vnímat z mnoha různých úhlů. Pokud peklem bojů u Zborova prošel váš dědeček, nebo pradědeček, bude to pro vás určitě hodně srdeční záležitost. Ale i člověk bez této vazby na minulost zde může hledat krajinu emocí. Já jsem tuto možnost v uplynulých dnech měl. Postupně jsem mohl jako člen parlamentní delegace navštívit několik míst, kde Čechoslováci zanechali svoji nesmazatelnou stopu, v tisících případech i život. V celé oblasti Zborova se jako málokde mísí historie Ukrajiny, Rakouska Uherska, obou světových válek i tragického období Sovětského svazu. A tato pestrost historie jakoby předznamenávala současné hledání vnitřní identity samostatné Ukrajiny. Území Zborova prožilo složitější a pestřejší historii, než je schopno samo unést. O tom vypovídá stav některých hřbitovů, které upadají v zapomnění i přesto, že jsou velmi vypovídající knihou minulých časů.
Samotné bojiště zborovské bitvy nevypadá dnes tak pateticky, jak bylo emotivně líčeno v prvorepublikových vzpomínkách politiků a účastníků krvavé řeže. Aktuálně tam jsou obrovská pole oseta řepou a obilím. Zato nově zrekonstruovaná mohyla je velmi působivým uctěním památky zejména těch, kteří se ze zborovských polí už domů nevrátili.

Autor: MFS
Štítky

Napsat komentář