Twitter Facebook Youtube Subscribe
Domů » Zpravodajství » Domácí » Morava a zemské zřízení

Morava a zemské zřízení

Utečme nyní trochu současnému dění a podívejme se domů. Česká republika je rozdělená do krajů. Toto rozdělení je ale často umělé a nespojuje obce vždy podle klíče a potřeb, které vzájemně mají, někdy to vyvolává i problém, například spojení Třebíče a Jihlavy do kraje Vysočina staví proti sobě tato konkurenční města, a vždy se jedno z nich bude cítit poníženo.

Kraje, jak jsou zřízené, nemají ani žádné historické opodstatnění, naopak, jsou výrazem vykořenění od tradičních uskupení a celků. Zde bych se chtěl zastavit a upozornit na případ Moravy. Tímto krajským zřízením byla Morava vymazána a hranice krajů ani neopisují její hranice uvnitř republiky. Toto nerespektování historických tradic vede k tomu, že tato kontinuita je pošlapávána a opomíjena.

Samozřejmě je zapotřebí nahradit ji novou a tak vzniká půda pro různé politické subjekty, nad kterými se mnozí podivují, ale které zrodila právě ona odtrženost od historické kontinuity. Navíc smazání hranic nesmazalo identitu lidí na Moravě, kteří se cítí poníženi, (ne utlačeni, protože nacionalistické snahy na Moravě nejsou, z toho důvodu i moravská hnutí, která měla zprvu veliký úspěch, zcela propadla). Toto zcizení identity vytváří na Moravě prostor pro hnutí, které by identitu Moravy navrátilo, ve skutečnosti je to ale vakuum, které hledá zpětné znovunaplnění, a může vést k různým reakcím jako určité volby z protestu, frustrace, atd.

Tím se volba občanů na Moravě odvrací od jádra věci. Česká obava ze separatismu Moravy je jejím zrušením odbytá, ale ve skutečnosti je pokřivením politického spektra a tradic, a to i na území Čech, je tak pouhou bombou s časovým spínačem, jejím výbuchem nebude sice separatismus na Moravě, ale další morální a duchovní úpadek.

Pro nápravu věcí je nutné obnovit zemské zřízení, to navíc může být velmi efektivní při řízení a správě státu, a do zemských sněmů by bylo možné rozdělit senát. Každá země by se potom dělila do okresů. Kdyby bylo bývalo toto rozdělení učiněno již dávno, nebylo by možné, aby došlo k tolika chybám při privatizaci, jelikož o majetku by se rozhodovalo na místech, kde se nachází, a každý by si hlídal a bojoval za své, navíc se třemi zeměmi by nedošlo k uhádanému dualismu a rozdělení republiky. Samozřejmě na nápravu není nikdy pozdě, či raději pozdě nežli nikdy.

Autor: Jicchak Seifert
Štítky

Napsat komentář