Twitter Facebook Youtube Subscribe
Domů » Zpravodajství » Domácí » Lex Británia a absurdné pokuty

Lex Británia a absurdné pokuty

Autor Ondrej Dostál

LEX BRITÁNIA
Spolu s Martinom Poliačikom a Petrom Osuským sme podali návrh novely zákona o geodézii a kartografii, ktorým sa ruší možnosť udeľovania pokút za používanie iných ako štandardizovaných geografických názvov v médiách a v kartografických dielach.
Novelou reagujeme na informácie, že Úrad geodézie, kartografie a katastra SR sa v marci obrátil na redakcie niektorých médií a upozornil ich na povinnosť používania štandardizovaných geografických názvov, ktorá vyplýva zo zákona o geodézii a kartografii. Je absurdné, aby úrad riešil, či sa v médiách používa termín Veľká Británia, resp. Británia alebo štandardizovaný názov Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. A je neprípustné a podľa môjho názoru aj protiústavné, aby v slobodnej spoločnosti mohli byť médiá za takúto vec pokutované až do výšky 3 300 eur, resp. pri opakovanom porušení v lehote jedného roka až do výšky 6 600 eur.
Zákon o geodézií a kartografii bol schválený počas tretej Mečiarovej vlády a platí od roku 1995, možnosť pokutovania médií sa však doň dostala až pri jeho novelizácii v roku 2003. Dovtedy bolo možné použitie iného než štandardizovaného geografického názvu pokutovať len vo vzťahu ku kartografickým dielam, nie novinovým článkom. Navrhujeme zrušiť možnosť pokutovania za použitie iných ako štandardizovaných geografických názvov a obmedziť záväznosť štandardizovaných geografických názvov na štátne mapové diela. Podobná právna úprava existuje napr. v Českej republike.
Občianska konzervatívna strana (OKS) v roku 2009 ostro kritizovala obnovenie pokút v zákone o štátnom jazyku. Ja sám som viacerými aktivitami upozorňoval na nezmyselnosť týchto pokút. Založil som občianske združenie Priatelia slobodných informácií (PSI), demonštratívne jazykové zákazy porušoval, sám sa udával na ministerstve kultúry a dožadoval sa, aby som bol pokutovaný, to sa však nestalo. V roku 2011 sme väčšinu pokút zo zákona o štátnom jazyku vypustili. Teraz by sme to isté mali spraviť s podobne nezmyselnými pokutami za používanie neštandardizovaných geografických názvov.
Jedine, čo ešte riešim, je, že či by sa ten zákon mal štandardizovane volať Lex Británia alebo Lex Konstantin.

Autor: MFS
Štítky

Napsat komentář