Twitter Facebook Youtube Subscribe
Domů » Zpravodajství » Zahraniční » Kto za pravdu horí

Kto za pravdu horí

Samozřejmě, že ani stát Jisroel není bez chyby, kdyby byl, všichni by tu byli dobří a již by přišlo vykoupení. Přesto se dějí i události, které z běžné nedokonalosti vybočují, v tomto rámci bych rád podal trochu jiný pohled na problém odvodu ortodoxních Židů do armády.

Ze strany rabínů je neslužba v armádě odůvodňována jediným důvodem, a to službou při studiu Tóry, která je základem židovské existence a trvání světa, tento důvod se objevuje i v některých oficiálních stanoviscích ze strany státu. Samozřejmě, že je pro to i důvod jiný a ten je politický, spočívá v nedůvěře ortodoxních Židů ve vedení státu a též v dlouhodobém pronásledování ortodoxních Židů za jasného porušování základních lidských práv.

Politický důvod nebyl nikdy rabínskou reprezentací použit ze dvou důvodů, tím prvním je ukázat důležitost Tóry a tím druhým je jednota. Přestože politický důvod by vedl k jasnému vítězství námitek ortodoxního společenství, zostření napětí, které by toto vítězství způsobilo, by mohlo mít nedozírné následky. Jednou z hlavních snah předních rabínů je vložit veškerou sílu do studia a co nejméně reagovat na nejrůznější příkoří, a to i když se týkají základních práv a svobod nebo dokonce zabitých při demonstraci, nevyvolávat napétí kolem nejrůznějších nespravedlností a pokusit se je vyrovnat vlastními silami. Cílem je zabránit občanské válce, která by ve chvíli zostření sporů byla vyvolána. Tato situace je známa i druhé straně a proto nikdy, nikdy státní špičky vážně neuvažovaly o odvodu ortodoxních Židů jako celku do armády a jejich neodvod je pouze využíván k populistickým prohlášením.

Za této situace je nejednoduché postavení ortodoxních vojáků, ano, jsou a dle svého jednání a též dle světla, které na ně hází politické reprezentace, jsou chápáni jako slabší článek společnosti nebo jako zrádci. To poslední především po veliké kampani za násilné odvody (které po jejich prosazení nikdy nebyly realizovány, jelikož stát nemíní předat vojenskou sílu sílícímu ortodoxnímu společenství), a tak vznikla protikampaň určená právě proti ortodoxním vojákům, možná byla příliš ostrá, došlo též k několika převážně slovním potyčkám, nicméně vojáci denně běžně chodí do ortodoxních čtvrtí, nakupují tam nebo se tam i modlí. Vrchol kampaně byla výzva k zavraždění ortodoxních vojáků, tato výzva byla mezi ortodoxními Židy považována za policejní provokaci. Jak je doloženo a dokumentováno, policejní provokatéři působí v ortodoxním společenství a vyskytují se především na demonstracích.

Policie připravila oficiálně dvě provokace, jednu před svátkem šavuous a jednu před začátkem šábesu. Oficiálně měla spočívat v tom, že policista převlečený za ortodoxního vojáka půjde v ortodoxní čtvrti Meo šeorim, a když bude napaden, bude možné dopadnout ty, kdo napadají vojáky. Je nutné připomenout, že svátek i šábes jsou dny, kdy je zakázána práce i manipulace s nejrůznějšími předměty včetně elektřiny, a proto předcházející den je věnován horečnému úsilí příprav včetně vaření na následující den.

Zaměřme se na poslední událost z tohoto pátku. Převlečený voják, který slovně provokoval a urážel kolemjdoucí, byl slovně napaden a zamířil směrem, kde byli připraveni detektivové a protiteroristické komando. Zatímco v té chvíli většina pokřikujících zmizela, policie se nedala zmást a začala brutálně lidi na ulici být a náhodně zatýkat. Celou cestu vojáka sledoval fotograf Moše Blau, který zdokumentoval jeho chování i cestu, policisté mu po předložení novinářského průkazu dovolili fotografovat, poté ale co viděli, že je vyfotil při vážném násilném napadení a několika útocích na kolemjdoucí, jeden z policistů jej zezadu popadl za krk a potom jej zbili, zkroutili mu bolestivě ruce a též jej zatkli.

Odvezli je na místo předběžného zadržení a řekli jim, že je to jejich nový domov, spoutaní na zemi nesměli jít na záchod a ve vedru jim nedali pít. Blau byl obviněn z napadení policisty, bránění výkonu funkce policisty a z urážky veřejného činitele, k filmovému záznamu, který Moše Blau pořídil policie tvrdí, že se z kamery ztratil disk se záznamem, nicméně jiní lidí natočili brutální napadení ortodoxního novináře včetně toho, že byl během filmování napaden zezadu a nedopustil se toho, z čeho je obviněn.

Nejhorší záběry ale dokumentují zadržení chlapce, který během řádení policie stál za automobilem, policisté si jej vyhlédli a tvrdými ranami jej srazili na zem, kde po něm pak dupali a dále jej bili. 13 letý chlapec, který nebyl nijak zapleten do události, utržil tržnou ránu na temeni hlavy a několik ran v obličeji, bitím mu byi rozbity zuby a potřebuje operaci pro jejich zachování, má též četné podlitiny po celém těle a bolí jej pohyb. Dle policie, když se k němu policisté přiblížili, zaútočil na ně pěstí, opět i zde je policejní verze vyvrácena snímkem jeho napadení, navíc i pravdivost tvrzení by policii neopravňovala k fyzickému ublížení na těle malému chlapci, dle svědků chlapec na policisty volal, že se dopouštějí násilí.

Bylo zadrženo 17 lidí, z toho 2 děti, řada demostrantů a především dětí byla zraněna, protože policisté si ke svým útokům vybírali především děti, aby byl počet zadržených naplněn, vstoupila policie do studovny skupiny Toldous Aharon, jejíž příslušníci byli vyzýváni k umírněnosti a ti, kteří nějakým způsobem se konfrontují s vojáky, zde byli označeni „za hlupáky a za dobytek“. Po tomto zásahu na místě vypukly nepokoje, při nichž byli další zranění včetně tří policistů, pakliže byli dodneška výtržníci považováni za extremisty a byli tvrdě umlčováni, nyní se stávají hrdiny a každá činnost proti příslušníkům bezpečnostních sil získává obecnou podporu.

Soud všechny zadržené propustil s tím, že před šábesem vytvářet provakace je nebezpečné, navíc před státním svátkem, tedy šábesem, kdy soud ukončuje svoji činnost, což též činí a tím neprodlužuje dobu zadržení, řekl navíc, že je to již podruhé (před šavuous) co tak policie činí proti předchozímu rozhodnutí soudu, navíc u případu, který se dotýká svobody projevu a jeho politizace nepřísluší do rukou policie.

Policie oficiálně oznámila, že bude v provokacích nadále pokračovat. Nicméně postupně se začaly objevovat další a další snímky a filmová svědectví dokumentující bití a vandalismus policistů v ortodoxní čtvrti. K případu se začali vyjadřovat i neortodoxní poslanci a je možné, že parlament zažije k tomuto případu mimořádné zasedání. Ortodoxní Židé procentuálně tvoří stále větší část populace a měli by se brzy stát většinou. Policie se snažila získat podpisy rabínů volajících po klidu, byl jsem v této souvislosti vyhledán určeným pracovníkem, když jsem odmítl, tak mi řekl, že když něco napíše třeba se ještě někdo přidá. tedy měl jsem být prvním, kdo podepíše. Odpověděl jsem mu a řekl, že jsem ochoten za svoji odpověď nést právní zodpovědnost, později jsem se dozvěděl o seznamu požadavků včetně vyšetření zásahu a bezplatného poskytnutí lékařské péče všem zraněným.

Dnes policie opět vpadla do čtvrti, aby zabavila všechny bezpečnostní kamery z obchodů dokumentující brutální zásah, ihned s jejich příchodem vypukly násilné potyčky s obyvateli čtvrti a majiteli kamer.

útok na chlapce

Napadení ortodoxního novináře Moše Blaua

Autor: Jicchak Seifert
Štítky

Napsat komentář