Twitter Facebook Youtube Subscribe
Domů » Zpravodajství » Zahraniční » Kennedyho kletba

Kennedyho kletba

Mnoho lidí je na útěku před svým svědomím, netuší, že jejich strach vyplývá z jejich vědomí že nemohou utéci. Příběh se odehrává v okupované Evropě, svět se začíná dozvídat o konečném řešení, mezi různými plány na záchranu bylo i vypravení lodě s mnoha sty lidmi na palubě do Ameriky. Byla ihned podána žádost americkému velvyslanci v Británii o potřebná víza a žádost byla velvyslancem odmítnuta. Zachránci se však nedali odradit a loď přesto vypravili, velvyslanec si ihned pospíšil varovat před lodí s ilegálními přistěhovalci, kterým byl odmítnut vstup. Uprostřed zuřící války se loď vrátila na území pod nacistickou hrůzovládou a všichni pasažéři byli zavražděni v koncentračních táborech.

Vrchní rabín Londýna tehdy vyřkl do očí velvyslance kletbu: „Tento čin nebyl hoden vašeho úřadu a ani ne lidské bytosti, vaší přímou vinou byli zavražděny stovky nevinných lidí, od nynějška bude spočívat kletba na vás a všech příslušnících vaší rodiny“.

Kdo byl oním nelidským velvyslancem netajícím se veřejně sympatiemi k nacismu a jak kletba ovlivnila osud? Jmenoval se Džusef Kennedy. O zavražděném prezidentovi mohu říci jenom to, že přes svou slávu díky atentátu to byl spolu s prezidentem Obamou snad nejhorší politik, nelíbí se mi ani jako člověk.

Podobnou ránu osudu jsem viděl v historii české, bitva na Bílé hoře se všemi nedozírnými důsledky mnohé vlastně tíží dodnes. Nepochopitelný průběh bitvy a ještě nepochopitelnější úprk krále Fridricha z nedobytné Prahy. Před odjezdem do bitvy tento král pozdvihl ruku k přísaze povraždit všechny Židy v ghetu po jeho vítězném návratu. Kolik takových situací a příběhů točí náš svět. Někdy by stačilo jen trochu naslouchat.

Autor: Jicchak Seifert
Štítky

Napsat komentář