Twitter Facebook Youtube Subscribe
Domů » Články » Recenze, úvahy » K uctění památky generálmajora Josefa Balabána

K uctění památky generálmajora Josefa Balabána

Autor František Laudát

Dámy a pánové,
zajisté mnohokrát na tomto místě zazněla životopisná data československého hrdiny generál majora Josefa Balabána. Dnešní doba s mnoha protiklady a nejistotami nás však může inspirovat k aktuální úvaze. Podíváme-li se světový internetový vyhledávač a zadáme-li heslo „HRDINSTVÍ“, okamžitě dostaneme nabídku 317 tisíc odkazů. U hesla „HRDINA“ je to dokonce 4 510 tisíc odkazů. Málokdo v našem národě vzal jednu z mnoha definic hrdinství tak doslova, jako Josef Balabán. Fašismus bylo jedno velké obludné zlo. Skutečný boj se zlem se nevede proto, abychom se obětovali, ale proto, abychom zlo porazili. Svobody se Josef Balabán nedožil. Zatčení a kruté mučení bylo završeno jeho popravou. I poslední měsíce a dny svého života však svůj pevný charakter osvědčil tím, že neměl strach o sebe, ale o druhé. I to je jedna z obvyklých charakteristik hrdiny. I když už bylo Josefovi Balabánovi jasné, že jeho hrdinství bude spojeno s nejvyšší formou obětování, z jeho postoje je jasné, že u něj existovala pevná vazba „hrdinství – naděje“. Naděje pro kolegy z odboje, své blízké, občany a svoji vlast.
Ve světle dnešního společenského tápání a nejistoty , opět často skloňujeme slovo hodnoty. Politické reprezentace řady zemí v minulých desetiletích tak dlouho relativizovaly základní hodnotová východiska naší civilizace, až přivedly nemalou část svých občanů do duchovního chaosu, nejistoty a strachu. A strach je bází pro demagogy a radikální řešení, která v minulosti stála u řady lidských a celospolečenských tragédií. V naší zemi nebylo třeba po roce 89 hrdinů a jejich obětí, srovnatelných s činem Josefa Balabána. Povrchností politiků, honem za senzacemi ve veřejném prostoru i soukromí a smazáváním rozdílu mezi pravdou a lží, se velmi nebezpečně posunujeme k situaci, kdy „malé“ hrdinství nemusí stačit. Demagogové už jsou připraveni, nenávist a strach už jsou zasety a lehce zneužitelné zákony jsou schváleny. Jenom si přisluhovači zla neuvědomují, že mohou být prvními oběťmi zla, kterému pomáhali na svět. Stejně, jako se tomu stalo ve fašistickém Německu, stalinistickém Sovětském svazu, nebo komunistickém Československu.
Ne každý má předpoklady stát se hrdinou. Ale Josef Balabán by asi lidem většinové společnosti velkoryse odpověděl slovy Johanna Wolfganga Goetha: „Nelze být vždy hrdina, ale vždy lze zůstat člověkem“.

Autor: MFS
Štítky

Napsat komentář