Twitter Facebook Youtube Subscribe
Domů » Zpravodajství » Zahraniční » Jsi lhář a další války o amerického prezidenta

Jsi lhář a další války o amerického prezidenta

Návštěva prezidenta Trumpa se kromě veřejné prezentace nesla v řadě válek či spíše politických podrazů, kde v pozici loutky měl vystupovat právě prezident Trump a nechat se zavléct do role netušeného nátlaku na nejrůznější skupiny či politické události. Prezident Trump se dokázal až neuvěřitelně všem těmto pastím vyhnout. Uveďme si ale alespoň něěkteré z nich.

Do velmi choulostivé situace se dostali ortodoxní Židé, a to díky historické návštěvě prezidenta u Zdi nářků. Návštěva, která byla celým světem vnímána jako bezpříkladná podpora, zatajila ortodoxním Židům dech hrůzou. Prezident se rozhodl, že se soukromě pomodlí se svou rodinou a zde i spočíval kámen úrazu, různá bezpečnostní opatření by všichni jistě rádi strpěli, ale skýtal se tu jiný problém, pakliže se prezident Trump pomodlí na tomto posvátném místě spolu se svojí manželkou a dcerou, padnou tak odvěká pravidla, kdy jsou zde k modlitbám muži a ženy odděleni, tato událost by pak sloužila jako precedens malým a útočným fanatickým genderovým spolkům. Protestovat proti spojenci se též nezdálo jako vhodné řešení, a tak vše vyřešil prezident Trump sám, s černou kipou přistoupil na posvátné místo, které bylo v dobách Chrámu určeno jako prostranství pro všechny národy. Jeho dcera Ivanka mající původ z Československa, a která konvertovala na judaismus, spolu s jeho ženou odešly do ženské části. Návštěvu doprovázely bezprecedentní bezpečnostní opatření, uzávěrky a vyklizení rozsáhlých míst.

Tohoto místa se týkal i další spor, v tomto případě mezi americkou a jisroelskou stranou, která odmítla formulaci, že prezident se pomodlí na okupovaném území. Prezident Trump, který se o této úpěnlivé diplomatické roztržce a výměně vzkazů dozvěděl, veřejně prohlásil, že se od formulace protokolu sepsaném jeho úřadníky distancuje.

Další pastí bylo setkání s ministry. Každý ministr, který se měl setkání zúčastnit, byl povinen se podrobit bezpečnostní prohlídce, aby toho nebylo dost, bylo určeno, že ministři účastnící se setkání budou pouze v pozadí a nebudou s prezidentem mluvil, budou tedy pouze dělat kompars či lidově řečeno křoví premiérovi, to též vyvolalo samozřejmě velkou nevoli. Prezident Trump nakonec však ke všem ministrům přišel a s každým promluvil. Plánované situace, kdy měl vyniknout pouze premiér, však využil poslanec Chazan, který to, co mu chybí v legislativní iniciativě, vynahrazuje v povědomí o své osobě skandály. K prezidentovi USA přiskočil a udělal si s ním selfie, která měla být jedinečná, nakonec však nebyla a zbyla pouze pachuť ostudy.

Největší rána ale byla asi uštědřena zástupcům Palestinské autonomie. Ti svými zprávami o své snaze o mír chtěli obrátit prezidenta USA proti Jisroeli tím, že by jej ukázali jako důvod konfliktu a americkým prostřednictvím by tak nutili Jisroel k ústupkům, které by byly pro něj v konečné fázy likvidační. Tyto obavy se stupňovaly tím, že kvůli mediálnímu tlaku na okolí prezidenta Trumpa, nebyly uvolňovány žádné informace, které by oznámily plány ohledně tohoto procesu, a zda neobsahují právě některé pro Jisroel likvidační body. Schůzka amerického prezidenta a prezidenta Palestinské autonomie Abů Mázina proběhla tak, že americký prezident na Abů Mázina prý řval: „Oklamal jsi mě. Lhal jsi mi“, křičel americký prezident. „Ve Washingtonu jsi mluvil o míru, ale Jisroelci mi nyní ukázali, že jsi osobně zodpovědný za štvaní k vraždám“. Prezident Trump vzpomenul i vychovávání dětí k násilí a vraždám jako zrůdný nástroj zla. Po jeho slovech nastalo několikaminutové ticho z palestinské strany, zbytek jednání se pak odehrál ve stísněné atmosféře, která se nakonec stala prý konstruktivní. I zde ze sebe nenechal americký prezident udělat nechtěného prosazovatele cizích zájmů.

Zatímco prezident podnikl cestu na Blízký východ a do Evropy, začala média spekulovat ve vztahu s jeho vyšetřováním o odvolání jeho zetě z funkce zmocněnce. Jako odpověď se jeho zeť Kusnier zdržel v zahraničí i po ukončení prezidentské návštěvy, aby ukázal, že nejenomže není odvolán, ale dokonce nehodlá ani omezit svoji působnost. Sám k tomu však uvedl, že funkcí se nijak nezavázal, a že ji bude vykonávat jen pokud to unese jeho soukromí. Jediný, kdo tak skandálem utrpí, může být Twitterový účet prezidenta, který chce prezidentův zeť omezit a nechat na něj psát prezidentovým jménem jinou zmocněnou osobu poskytující pouze oficiální prohlášení.

Autor: Jicchak Seifert
Štítky

Napsat komentář