Twitter Facebook Youtube Subscribe
Domů » Zpravodajství » Zahraniční » Izrael a volby 2015

Izrael a volby 2015

Nyní k volbám v Izraeli, které naštěstí již skončily, a budu na tom nyní opět lépe s časem. Poukážu zde především na hodnocení a výsledky Židů ortodoxních. Jako první věc je zapotřebí říci, že výsledky voleb byly víceméně známy a žádné překvapení se nekonalo, dokonce i to oslavované vítězství Likudu bylo po přelivu hlasů ze strany Habajit hajehudý předem známo. Došlo k ne zcela čistému apelování na voliče koaličního partnera, že bez jasného vítězství Likudu povládne levice.

Nyní k našim vlastním výsledkům. Ortodoxní Židé již dávno tvoří více než třetinu všech obyvatel země, musíme ovšem vzít v potaz též velmi početnou část ortodoxních, kteří v Izraeli žijí v některých případech po několik generací již před vznikem státu a nemají ani státního občanství. Jelikož jsou zde trvale usazení, mají své rodiny, domovy, studují Tóru či pracují, počet ortodoxních obyvatel je tak ve skutečnosti větší. Až potud o počtech, dle statistického úřadu ze deset let budeme tvořit většinu obyvatel země, bude nás tedy více než komunistů a Arabů dohromady.

Před těmito volbami došlo k rozpadu strany Šas, dosti bouřlivému a tomu, kdo zná protagonisty jako já, pochopitelnému. Strana Šas si i přesto dokázala udržet sedm mandátů, čímž ukázala svoji skutečnou sílu, počtu ortodoxních voličů, kdy po útoku sdělovacích prostředků odpadly neortodoxní voliči strany, strana se též potýkala nejen s výpady sdělovacích prostředků, ale například zprvu bylo arabským soudcem zakázáno, aby strana rozdávala požehnání.

Druhá část této strany Jachad se nedostala do parlamentu vůbec nicméně o pouhých 12 hlasů a to poté, kdy jisté množství hlasů strany bylo neplatných z důvodů výměny lístků, takže domnělý volič strany vhodil vyměněný lístek který byl nenápadně pozměněn, ale neplatný. Též byla týmž soudcem zprvu znemožněna kandidatura jednoho z jejích čelných kandidátů.

Sečteme-li tedy současný výsledek obou stran, udržely si svých 11 míst v parlamentu nemluvě o tom, kolik by bývalo stranu volilo bez rozmíšek netáhnoucí voliče. I aškenázská strana kterou osobně oficiálně podporuji, se nevyhnula rozkolu. Tato strana je útvarem dvou politických stran aškenázské a chasidské a rovnoměrně se mezi sebou dělí například o získané mandáty. Z aškenázské strany tento blok víceméně opustila skupina kolem rabi Auerbacha, která nešla volit, což se projevilo úbytkem jednoho křesla, ačkoliv se očekával naopak reálný nárůst jednoho křesla. Nicméně počet těchto lidí byl znám a tak se toto vše vlastně předem očekávalo. Jediné poučení, jednota, zatím nebylo přijato ač jsem již v tomto ohledu mluvil s některými dalšími rabíny.

K výsledkům je důležité připojit, že velká část ortodoxních Židů se z nejrůznějších ideologických důvodů voleb neúčastní, jen zdůrazňuji, je omylem, že by to bylo proto, že Izrael odmítají jako například část skupiny Netorej karta, která je sice dobře medializována, ale není součástí ortodoxního světa, tito lidé často nedodržují Tóru a pouze si udržují ortodoxní vzhled jako klobouk kvůli mediálnímu působení, za které jsou dobře placeni.

My s nimi nejenže nejsme ve styku, ale tito lidé jsou tu i v klatbě. Mluvme tedy pouze o těch, kteří k volbám chodí. Současný počet hlasů, jelikož aškenázská strana taktéž téměř dosáhla znovu na sedmé křeslo, byla-li by strana sjednocena, dostala by 18 křesel nicméně při přepočtu hlasů již by to bylo 19 či 20. Opět, jednota, by přivedla další voliče, to znamená, že naše síla při současném počtu voličů je druhá nejsilnější strana voleb.

Samozřejmě že mezi dětmi jsou poměry mnohem lepší v náš prospěch, a to se projevuje každý rok zvýšením naší síly a již se projevilo v některých městech, které se staly ortodoxními.

Jaké jsou tedy důsledky, máme méně poslanců, ale budeme mít větší podíl na rozhodování v budoucí vládě. Z vlády byla odstraněna populistická strana Ješ, která měla působit jako užitečný blbec, ale její neschopnost a především program spolu se zneužíváním zákonů vedly k reálné hrozbě občanské války.

Takže pro nás jsou výsledky příznivé, nevládne levice, všichni, kdo postavili volební kampaň na nenávisti proti ortodoxním propadli, největší nebezpečí snad bude zažehnáno a země se může pohroužit do dalších voleb do spánku. Samozřejmě mnozí představitelé jakož i mnozí důstojníci v armádě jsou s námi a připravují se na den, kdy ortodoxní většina převezme vládu, styky s námi přímo udržují již vlastně všechny velmoci a mnohé další země.

Poslední tečka v úvaze po volbách: nadšení mnohých z výsledků nesdílím, není všechno zlato co se třpytí, nevěřím komunistům v žádné uniformě, jenže jsou takoví, kteří si nemohou vše veřejně dovolit, a proto jsem alespoň spokojen a naštěstí je to jen jednou za rok, myslím ty předčasné volby.

Autor: Jicchak Seifert
Štítky

Napsat komentář