Twitter Facebook Youtube Subscribe
Domů » Zpravodajství » Zahraniční » Írán obnovuje pomoc Chamásu

Írán obnovuje pomoc Chamásu

Jak bývá zamotaný život, tak i teroristické sítě, někdy nejrůznější události či vztahy přetrhávají nebo naopak utvrzují nejrůznější spojení, někdy se pak i zpřetrhané svazky obnovují, jelikož ve světě teroru zrovna jako v životě existuje pojem jako je nutnost.

Přestože Írán je vůdcem šítského směru islámu, stalo se jeho spojenectví s Chamasem nutností pro ohě strany, Chamas tak získal přísun zbraní a Írán předsunutou divizi jeho boje za vymazání Jisroele z mapy. Vývoj v oblasti a především válka v Sýrii spolu s tím, že Chamas se cítil dostatečně silný na samostatnou politiku, jej nakonec postavilo do konfliktu s Íránem, čímž postupně ustal příliv raket a i peněz na konta prominentů a úspěšných útočníků. Jelikož ale Chamas ohrožoval kromě Jisroele i další státy v oblasti, byla omezena či úplně se zastavila pomoc z většiny muslimských i západních států. Když prezident Trump vzpomenul v Rijádu Chamas jako teroristickou organizaci spolu s ISIS a Chizbala a El Kajdou, tlumočil tím i názor Saudů a odtud pramení mnohé problémy Chamásu, který svými činy často jako nájemný útočník za účelem získání pomoci postupně dokázal obrátit celou oblast proti sobě. (Zatímco Jordánský král se snažil obvinit Jisroel, egyptský prezident přímo tuto vizi podpořil a prohlásil, že Egypt proti těmto uskupením denně bojuje). Je nutné poznamenat, že pomoc Íránu byla omezena na minimum, ale nikdy nebyla přerušena úplně, v současné situaci to ale Chamasu nestačí. Chamas tak znovu nemá mnoho jiných příležitostí než Írán, který je stále ochoten podpořit terorismus, Írán zase v množství válečných konfliktů, které nyní vede, zoufale potřebuje každého spojence.

Jednání mezi oběma uskupeními proběhla v Levanonu, během řady schůzek mezi zástupci Chamasu a důstojníků íránských jednotek převratu, jež v zemi působí pod patronátem dalšího teroristického hnutí – Chizbala, došlo k obnovení starého spojenectví. Schůzek se pak zúčastnili i představitelé Chizbala. Obě strany se dohodly udělat tečku za minulostí a Chamas nyní bude dostávat íránskou pomoc. Představitel Chamásu Ismaíl Hanýja potom v nejbližší době navštíví Teherán, aby poskytl Íránu představení pro jeho propagandu.

Je to právě Ismaíl Hanýja, který vděčí Íránu za svůj post, jelikož Írán vyvinul všechen nátlak na to, aby se vůdcem teroristů v Aze nestal Můsa Abů Mazrůk kvůli roztržce, která mezi ním a íránskými představiteli panovala. Před rokem dokonce někdo zveřejnil telefonickou nahrávku, kde Mazrůj tvrdě kritizuje Írán, že ohledně pomoci Chamásu se více zabývá slovy než činy. Chamas nicméně prosadil, aby v dohodě o spojenectví nebylo napsáno, že je určeno proti Saudii, aby i když se mu Saudské prameny uzavírají, aby to nebylo pro všechny případy definitivní, Saudové však znají cenu těchto dohod a cítí se jí přímo ohroženi nehledě na posílení vlivu Íránu, který přímo ohrožuje celou oblast. Polevení napětí mezi Íránem a Chamásem bylo možné vidět již od Hanýjova opětovného zvolení, kdy z Íránu začaly znovu chodit pozdravné telegrami a listy.

Autor: Jicchak Seifert
Štítky

Napsat komentář