Twitter Facebook Youtube Subscribe
Domů » Zpravodajství » Zahraniční » Faraón ve vzduchoprázdnu

Faraón ve vzduchoprázdnu

30. 10. 2014 o. l.

Vzduchoprázdno je pro oblast blízkého východu přiměřený pojem. Samozřejmě největší roli zde sehrávaly Spojené státy. Zameřmě se tedy v první řadě na postavení USA v oblasti. Zvolení prezidenta Obamy, který sliboval vyřešení mnohých konfliktů a vyřešení problémů přineslo rozčarovaní. Prezident USA byl ochoten i poklonit se saudskému králi, ale výměnou za to čekal, že všichni uposlechnou jeho představy.

Asi největší ranou pro vliv USA bylo, když Spojené státy nepodpořily a částečně i iniciovaly pád egyptského prezidenta Mubaraka. Místo nátlaku na ne přespříliš demokratického prezidenta byl obětován, signál, který tím byl vydán pro celou oblast, že USA už nejsou partner, a že každý může být kdykoliv obětován.

Podpora teroristů z muslimského bratrstva vyvolala úplný chaos v mnoha zemích, které byly radikalismem ohroženy a nyní se chtěli co nejvíce od podobného scénáře odvrátit. Když lidové bouře režim muslimského bratrstva svrhly a byly uspořádány nové volby, USA od podpory muslimského bratrstva podnikajícího teroristické útoky, ale například také pogromy proti křesťanským Koptům neustaly. To samozřejmě ještě více oddálilo nový režim od Spojených států. Na výhružky o zastavení pomoci, kterou Egypt dostává, došla nabídka jiná na plné vyrovnání ztrát ze strany Saudie (Saudská Arábie), která v šoku oznámila, že za současného stavu bude muset na spojenectví s USA rezignovat.

Spojené státy navíc nedokázaly účinně zasáhnout proti Iránu, který ohrožuje všechny arabské státy perského zálivu a vyhrožuje jim novou atomovou bombou zrovna jako západním zemím, které přináší bezzubá opatření. Opuštění Iráku ponechalo zemi ve smrtelné křeči. Neochota zasáhnout vojensky v Sýrii vedla k podpoře všech kdo byli ochotní místo amerických vojáků s diktátorem Asadem bojovat, tak vznikla ISIS.

USA též podpořily gerily v Libyi, které přivedly zemi k další nestabilitě. Během vlády prezidenta Obamy tak mnohaletá práce jeho předchůdců přišla vniveč. Politická mapa byla přepsána do nečitelné podoby, všichni se snaží najít nové spojence a nové jistoty, tyto nové vztahy se ale neustále vyvíjí, jsou mnohdy účelové a proto jen novou nejistotou. V každém případě proti nebezpečí ISIS se buduje formace Egypt Saudie. Situace zašla tak daleko, že při poslední válce Chamasu, který pomáhá s útoky proti egyptským sílám, našel Izrael podporu právě u okolních zemí. Ze Saudie tichou a z Egypta nejprve slovní a potom i vojenskou. Amerického ministra zahraničí Kerryho, který přijel vyjednat příměří se zprostředkováním Egypta, čekalo chladné přijetí v podobě náměstka ministra zahraničních věcí.

Evropská unie je natolik odtržená od reality, že vliv v oblasti kromě svých dotací nikdy neměla. Určitý vliv mají však některé její členské státy. Je zajímavé a jsem hrdý na to, že to byla Česká republika, která začala pomáhat Kurdům bojujícím proti vraždícím hordám, pomoc se stala v oblasti novou kartou, kterou začala Česká republika v oblasti hrát. Je otázkou zdali je to jednorázová akce nebo půjde o vyplnění části uprázdněného prostoru. Spojené státy částečně vrátilo do hry bombardování vrahů z ISIS, to je však příliš neúčinné a změnu pravděpodobně není možné až do dalších změn v Bílém domě očekávat. V Izraeli je prezident Obama označován spíše za bájného Goga či odvěkého nepřítele faraóna, než spojence a i vláda, která se spoléhala více než na vůli lidu na spojenectví s USA, se dostala s Bílým domem do stále otevřenějšího konfliktu.

Autor: Jicchak Seifert
Štítky

Napsat komentář