Twitter Facebook Youtube Subscribe
Domů » Zpravodajství » Zahraniční » Deutschland, Deutschland über alles

Deutschland, Deutschland über alles

Ostud s hraním hymny je celá řada. Stačí připomenout píseň Kde domov můj v iráckém provedení nebo naopak uvítání litevské delegace v Praze hymnou lotyšskou, nicméně když německým tenistkám v USA zahráli hymnu nacistické třetí říše, jednalo se o překročení hranice trapných scén a o přímou urážku.

Pořadatelé se samozřejmě omluvili, jednalo se o omyl, který nyní padl na amerického učitele Willa Kimbleho, který hymnu zpíval. Na učitelovu omluvu jest nutností uvést, že německá hymna se od nacistické příliš neliší, z původní písně byla pouze vyměněna sloka a i text melodie zůstal úplně stejný, takže někdo, kdo německou hymnu slyšel, ale není zasvěcený do celé historie hymny, by ji ihned rozpoznal jako německou hymnu.

Jak to tedy s Německou hymnou vůbec je? Byla napsána před 150 lety a jejím autorem byl August Heinrich Hoffmann von Fallersleben a celá píseň měla tři sloky. Tato píseň překračuje meze nacionálního romantismu své doby nejen tvrzením, že vše německé je tím nejlepším ve smysu patriotského závazku, ale především první sloka obsahuje jména neněmeckých území, která by měla spadat do německého vlivu, dle představ tehdy pouze vznikající německé jednoty. Tato území sahají hluboko do území Francie, Itálie, Dánska a přes hranice Poska i Litvy. Kromě období Třetí říše tato území Německu nikdy nepatřila. Nacistické Německo se s hymnou plně významově identifikovalo a tato hymna se stala jedním z jeho hlavních symbolů.

Kvůli tomuto ztotožnění s nacismem i kvůli expanzivnímu textu spojenci po druhé světové válce tuto píseň zakázali. Píseň, která má však starší historii není zakázaná jako taková, ani její první sloka, pouze není hymnou. Neúspěšné pokusy v novém tehdy ještě západním Německu vedly k tomu, že se hymnou stala třetí sloka Jednota právo a svoboda, neobsahující podobně sporný text, nicméně melodie zůstala zachována.

Na obranu Němců je nutné říct, že je typická jejich reakce na incident, že všech asi 20 německých fanoušků a reprezentantky Německa se snažili byť marně nebohého učitele přezpívat a zpívat správný text své hymny aby ukázali, že se s expanzivními slovy a tím spíše se zrůdnou Třetí říší neindentifikují.

Autor: Jicchak Seifert
Štítky

Napsat komentář