Twitter Facebook Youtube Subscribe
Domů » Zpravodajství » Zahraniční » Budou po útoku na velvyslanectví v Jordánsku pogromy proti Židům?

Budou po útoku na velvyslanectví v Jordánsku pogromy proti Židům?

Vlastně se neudálo nic zvláštního, včera došlo k pokusu o útok na velvyslanectví Jisroele v Jordánsku, teroristický útok samozřejmě skončil střelbou. Jordánský král se však snaží politicky situaci využít, a tak místo omluvy se snaží vyvolat co největší skandál, v němž by on sám vystupoval jako hrdina v boji proti Židům.

K události došlo včera před budovou velvyslanectví, 17letý Jordánec palestinského původu Muchamad Zacharja A Džawaúda, povoláním truhlář, byl povolán k pracem do domu, jehož vlastníkem a správcem je Jordánec. Mladý dělník se pokusil zezadu napadnout strážce, v jehož ubytovacím prostoru měl pracovat, šroubovákem a zranil jej, podařilo se mu zasadit dvě bodné rány. Napadený člen ochranky vzal pistoli a útočníka zastřelil. Cenzura v Jisroeli uvolnila zprávy o události teprve dnes ráno, přesto nadále panují spíše dohady. Například údaj, že se jednalo o dělníka, který byl i znám jisroelské straně, je údaj jordánskou stranou nikterak nepotvrzený, naproti tomu jsou údaje z Jordánska, kdy dotyčný údajně nevěděl, kam jde na práci, a že pracovat pro „ďábelské Židy“, kteří jej nalákali do objektu, a jak tam vstoupil padl do léčky těchto krvežíznivých stvůr a byl ihned chladnokrevně zavražděn, tuto verzi šíří lidé z okolí zabitého teroristy. Teroristův otec dokonce tvrdí, že kdyby věděl, že zákazníci jsou Židé, že by jim nábytek nikdy neprodal a ihned by je vykázal z jejich obchodu, svého syna považuje za mučedníka. Není ani jasné, zdali druhý Jordánec, majitel a správce bytu, byl zasažen během obrany napadeného člena ochranky zbloudilou kulkou či zdali byl též napaden teroristou, nebo jestli byl zraněn útočníkem i napadeným.

Jak již bylo uvedeno, Jordánsko na tento teroristický útok zareagovalo místo omluvou vyhrocením situace a žádá vydání člena ochranky za účelem vyšetřování, a to za situace, kdy noviny a politici vybičovávají emoce a dav na ulicích žádá trest smrti. Členové rodiny teroristy projevili i důvěru v jordánské soudy, že pachatel a jeho pomahači neujdou spravedlivému trestu, kterým je jedině trest smrti. Podle Vídeňských konvencí má člen ochranky velvyslanectví imunitu a nemůže být vyšetřován a ani proti němu nemůže být vzneseno žádné obvinění z jordánské strany, Jisroel proto vydání odmítl. Jordánsko v reakci na nevydání člena ochranky velvyslanectví prakticky oblehlo komplex velvyslanectví, odkud nedovolují nikomu vejit ani vyjít a velvyslanec s diplomaty včetně celého personálu jsou tak de facto rukojmími jordánské politické hry. Jisroelská strana vydala prohlášení, že útočník jednal z rasistických důvodů, a jen včasná reakce člena ochranky zabránila větší katastrofě. Jisroel se snaží dojednat odchod všech členů personálu včetně napadeného člena ochranky a jejich bezpečný odjezd do Jisroele. Napadený člen ochranky má dvě bodné rány bez možnosti nemocničního ošetření, jeho stav ale není vážný. Jordánsko zvažuje umožnit odjezd diplomatům kromě zmíněného člena ochranky, svým obléháním velvyslanectví tak Jordánsko porušuje další mezinárodní dohody.

Jordánsko prozatím nechalo rozehnat demonstraci, které se účastnili i příbuzní zastřeleného teroristy, kde žádali trest smrti pro člena ochranky, k rozptýlení demonstrantů byl použit slzný plyn. Chlapec byl zavražděn krutými sionisty, šíří se po Amánu, hlavním městě Jordánska. Za chladnokrevnou vraždu je potřeba zaplatit smrtí, skandoval dav za neustálých pokřiků Aláhu akbar.

Tato nebezpečná diplomatická hra se odehrává na pozadí události na Chrámové hoře v Jisroeli, kde po teroristických útocích mají muslimští věřící projít bezpečnostními rámy, které by odhalily zbraně, tak jak je tomu v Mekce nebo na jiných místech. Minulý týden se v Jordánsku konaly v souvislosti s tím rozsáhlé demonstrace, současné události u velvyslanectví jsou pouze záminkou k posílení dalšího tlaku. Samozřejmě, že zde nejde o bezpečnostní kontrolu ani další zástupné problémy, ale o snahy, v tomto případě Jordánska, prosadit svoji nadvládu nad touto oblastí, na kterou stále dohlíží. Soupeřů má několik, například Turecko, které mnohé ze současného násilí v Jisroeli finančně sponzoruje, včera byly v Turecku napadeny dvě synagogy, izraelská ambasáda v Turecku bude kvůli dlouhodobému nepřátelství tureckého režimu vyklizeny. Napadány jsou i židovské objekty na celém světě. V Jisroeli došlo během posledních dnů k několika krvavým útokům.

Tato jordánská hra může mít závažný dopad, vyklizení velvyslanectví může prakticky znamenat přerušení dipomatických styků, jordánská strana dělá vše pro to, aby tento vývoj nastal. V Jordánsku jsou jisroelští turisté, obchodníci, mezi ně nyní patří skupina rabi Zlika. Ihned po události vpadli do jejich hotelu policisté a oznámili jim, že Židé se nesmí v Jordánsku modlit, pakliže se pomodlí, budou všichni zatčeni. Jedná se o delší proces Cijon Tamsut, zodpovědný za dodej košer zeleniny z Jordánska během obchodu, jehož objem dával práci stovkám Jordánců mluvil o tom, že v celém Jordánsku je nutné dobře skrýt své židovství, nejenom z bezpečnostních důvodů, ale i na hranicích je nutné si dávat pozor, aby pohraničníci neobjevili rituální třásně, modlitební řemínky nebo svaté knihy, které sebou tito lidé tajně pašují. Též rav Zlika popisuje zabavení modlitebních řemínků členům jeho skupiny, kvůli rituálním třásním byli vysvlečeni a museli stát pouze v košilích, připadal jsem si jak ve výjevu z holocaustu, uzavírá rabín.

Autor: Jicchak Seifert
Štítky

Napsat komentář